Biểu mẫu kế toán

 

Phiếu thi chi giấy poluya

2,500 VND

   

Phiếu thu chi giấy trắng

5,000 VND

   

Phiếu nhập xuất giấy poluya

2,500 VND

   

Phiếu nhập xuất giấy trắng

5,000 VND

 
 

Hóa đơn bán lẻ giấy poluya

2,500 VND

   

Hóa đơn bán lẻ giấy trắng

5,000 VND

   

Phiếu nhập xuất A4 giấy poluya

4,000 VND

   

Thu chi, nhập xuất cacbon

15,000 VND

 
 

Phiếu nhập xuất A4 cacbon

22,000 VND

   

Sổ quỹ TM mỏng

5,000 VND

   

HĐLĐ, bảng chấm công

600 VND

   

Thẻ kho

300 VND

 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam