Giấy các loại (có chiết khấu)

 

Bìa 5màu đặc biệt

80,000 VND

   

Giấy than Horse chính hãng

70,000 VND

   

Giấy in nhiệt K80 liên sơn

11,500 VND

   

Giấy in nhiệt K57 liên sơn

[Liên hệ giá]

 
 

Phong bì thư

250 VND

   

Phong bì thư trắng 12*22 (A6)

350 VND

   

Phong bì thư trắng a5

500 VND

   

Phong bì thư trắng a4

1,000 VND

 
 

Hồ sơ màu không đáy có dây buộc

2,500 VND

   

A4 bãi bằng hồng dl70

45,000 VND

   

A4 Epaper 70

50,000 VND

   

A4 Double dl70

55,500 VND

 
 

A4 Ikplus dl70

52,000 VND

   

A4 Paper one dl70

52,000 VND

   

A4 Superme dl70

[Liên hệ giá]

   

A3 Bãi bằng hồng dl70

90,000 VND

 
 

A5 Double dl70

28,000 VND

   

In ảnh 1 mặt bóng 210gA

25,000 VND

   

A3 in ảnh bóng 1 mặt 210gA

40,000 VND

   

Giấy ảnh đề can 150g

65,000 VND

 
 

Giấy ảnh đề can A3 150g

135,000 VND

   

Giấy in màu 128gA

65,000 VND

   

Giấy in ảnh ganh bóng 2 mặt 260gA

70,000 VND

   

Giấy in ảnh ganh bóng 1 mặt 260gA

65,000 VND

 
 

Giấy couche 230gA

60,000 VND

   

Giấy đề can A4 đẹp

80,000 VND

   

Bìa đóng sổ T&T L1

35,000 VND

   

Bìa đóng sổ ngoại

26,000 VND

 
 

Giấy photo màu Pgrand

78,000 VND

   

Bìa A3 đóng sổ T&T

70,000 VND

   

Giấy A0 cuộn

200,000 VND

   

Giấy A0 tờ dl100

5,000 VND

 
 
Đang tải...
Công ty thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam - Vách ngăn vệ sinh Phụ kiện vách ngăn vệ sinh